Accijnsproces gaat op in Mijn Douane

Ondernemers kunnen binnenkort al hun zaken op het gebied van accijns en verbruiksbelasting afhandelen in Mijn Douane. Een gebruiksvriendelijk portaal, dat voldoet aan hoge veiligheidsnormen.

Nog dit jaar kunnen ondernemers die goederen verhandelen waarover accijns of verbruiksbelasting moet worden betaald Mijn Douane gaan gebruiken. In dit persoonlijk portaal kunnen zij uiteindelijk al hun douanezaken op dit vlak regelen: dag-, week- en periodieke aangiften doen, betalen, teruggaafverzoeken indienen en vervoersbewegingen registreren in EMCS. Op dit moment testen we Mijn Douane, samen met het bedrijfsleven. We kunnen nog wel wat deelnemers voor deze pilot gebruiken…

Het ‘oude’ ondernemersportaal Belastingen is ook wel bekend als het Persoonlijk Domein voor Ondernemers (PDO). Vanaf 1 juni dit jaar gaan we dit portaal vervangen door Mijn Douane. “We beginnen dan met de migratie van vier processen: de dag-, week- en periodieke aangifte en de verzoeken om teruggaaf van accijns en verbruiksbelasting”, vertelt douanemedewerker John Tillemans (rechts op de foto) . “Het PDO blijft nog even in de lucht voor EMCS, het Excise Movement Control System. Uiteindelijk moet ook dat overgaan naar het nieuwe portaal. Maar we weten nog niet of dit nog dit jaar of volgend jaar gaat gebeuren.”

Direct betalen
Mijn Douane heeft meer functionaliteiten dan het PDO. Zoals de mogelijkheid om een (voor een deel) ingevuld aangifteformulier tijdelijk op te slaan. En om een verstuurd formulier weer op te roepen en opnieuw te bekijken. In het PDO kan dit niet: daar moet de aangever het formulier meteen helemaal invullen en versturen. En een pdf daarvan opslaan op z’n pc om het later nog eens te kunnen bekijken.

Daarnaast geven we in Mijn Douane statuswijzigingen door. Wat volgens Tillemans een nuttige aanvulling is. “De aangever ziet direct wat hij heeft gedaan, en wat hij nog moet doen. Bijvoorbeeld het indienen van een periodieke aangifte, of het doen van een betaling. Want ook de betalingsgegevens van de ondernemer worden bijgehouden in het systeem. Betalen kan straks trouwens met maar een paar keer klikken, want we koppelen iDeal aan Mijn Douane. En het systeem berekent zelf het bedrag dat je moet betalen, op basis van de soort en hoeveelheid aangegeven goederen. Al met al wordt het voor marktpartijen makkelijker om aan hun administratieve en fiscale verplichtingen  te voldoen.”

Controle op onregelmatigheden
“Mijn Douane is onderdeel van een grotere verandering in het hele accijnsproces”, vertelt douanemedewerker Ton Lukkezen (links op de foto). Hij is verantwoordelijk voor de implementatie van interne wijzigingen in dat proces. “Het portaal is ‘de nieuwe voordeur’ voor bedrijven. Daaraan zitten allerlei douanesystemen gekoppeld. Ook die gaan allemaal op de schop, met het oog op de verouderde techniek. Een van de nieuwe functionaliteiten is een geautomatiseerde controle op het op tijd indienen en betalen van aangiften. De Douane kan straks snel en simpel ‘onregelmatigheden’ aan het licht brengen. Bijvoorbeeld dat een aangifte te laat wordt gedaan, of dat een betalingstermijn wordt overschreden. Voor een bedrijf is het dus belangrijk om op tijd aangiften in te dienen en te betalen.”

Meer pilotdeelnemers gezocht
Het tegelijk ontwikkelen en introduceren van interne en externe systemen die zonder problemen moeten samenwerken, is niet makkelijk. “Omdat alles nieuw is en er veel koppelvlakken zijn, is er  natuurlijk een kans op storingen”, stelt Lukkezen. “Daarom testen we alle onderdelen en de interactie ertussen goed. En natuurlijk doen we dat niet alleen, maar samen met het bedrijfsleven. Sinds september 2020 loopt er een proefproject. Aan die pilot doen nu vier accijnsplichtige ondernemingen mee. We zijn uiteraard enorm blij met hun medewerking. Maar we zoeken nog meer deelnemers, om de komende maanden met ons de dag-, week- en periodieke aangifte en het teruggaaftraject te testen. Zij kunnen een belangrijke bijdrage leveren aan het verbeteren van dit proces.”

Goed beveiligd
Mijn Douane is niet alleen een gebruiksvriendelijk portaal. Het voldoet ook aan hoge beveiligingsstandaarden. Toegang krijg je alleen met goedgekeurde inlogmiddelen. Gebruikers moeten hiervoor voorbereidingen treffen, vertelt Tillemans tot slot. “Kleine zelfstandigen kunnen inloggen met DigiD niveau 3. Daarvoor moet je een smartphone met zogenaamde ‘near field communication’ hebben Daarmee kan je identiteit worden gecontroleerd met je paspoort of identiteitskaart met NFC-chip. Grotere bedrijven, dus rechtspersonen, krijgen alleen toegang tot het portaal met eHerkenning niveau 3. De aanvraagprocedure daarvoor bestaat uit verschillende stappen en kan wat tijd kosten. Ik adviseer ondernemers daarom snel te zorgen voor de inlogmiddelen die ze straks nodig hebben.”

Deel dit bericht