De ene ongebruikelijke transactie na de andere

Wim van den Berg, lid van team POSS met als specialisme precursoren, kwam in 2019 een reeks verdachte leveringen van chemische stoffen op het spoor. Uiteindelijk werden meerdere bedrijven door het Openbaar Ministerie op de vingers getikt.

“Tijdens een reguliere controle bij een groothandel kwam aan het licht dat deze een categorie-2-stof had verkocht aan een afnemer zonder vergunning. Het ging om een chemisch middel dat actueel is in het licht van misbruik: AZA, in criminele kringen gebruikt om in andere producten opgeloste heroïne en cocaïne los te spoelen. Naar aanleiding van deze overtreding heb ik grote databestanden bij het bedrijf opgevraagd, die ik met een collega helemaal heb doorgespit. Toen kwamen we erachter dat er ook zo’n 4.000 liter zoutzuur was geleverd aan een partij die daar geen logische bestemming voor had. Dit was een oliehandel, die normaal gesproken flinke hoeveelheden AdBlue inkocht, een vloeistof die wordt toegevoegd aan diesel. Het feit dat deze klant opeens een heel ander product bestelde, was ongebruikelijk en had moeten worden gemeld. Dat was dus overtreding nummer twee. De groothandel kreeg een proces-verbaal; de officier van justitie deed de zaak af met een schikkingsbedrag.”

“Nader onderzoek van de administratie van de oliehandel wees uit, dat deze bovendien eenmalig vaten met aceton had aangeschaft bij weer een andere groothandel. Die groothandel had deze transactie op zijn beurt moeten rapporteren, maar was dit naar eigen zeggen vergeten. Daarom werd ook deze onderneming geverbaliseerd. De oliehandel bleek de aceton en het zoutzuur – stoffen die allebei vaak wordt misbruikt voor de productie van synthetische drugs – aan één specifieke klant te hebben doorverkocht. Die had de chemicaliën contant betaald en zelf afgehaald – allemaal factoren die wijzen op alweer een verdachte transactie. De oliehandel had hiervan evenmin melding gemaakt, en werd daarom ook stevig aangepakt door het OM. Zo zie je maar dat één bevinding heel wat kan losmaken. Tegen de eindafnemer van de aceton en het zoutzuur hebben wij trouwens zelf geen actie ondernomen. De politie bleek al een opsporingsonderzoek tegen het bedrijf te zijn gestart, en die wilden we natuurlijk niet voor de voeten lopen…”

Dit interview werd eerder gepubliceerd in het jaaroverzicht ‘Douane Nederland in 2019’.

Deel dit bericht