Grensverleggend in een notendop

Onder de vlag van zijn toekomstvisie Grensverleggend startte de Douane afgelopen jaren allerhande innovatieve projecten. Hoe het daarmee vordert, leest u in een zojuist verschenen whitepaper.

Onder de vlag van zijn toekomstvisie Grensverleggend startte de Douane afgelopen jaren allerhande innovatieve projecten. Hoe het daarmee vordert, leest u in een zojuist verschenen whitepaper.

De Douane staat voor een uitdagende opdracht: honderd procent toezicht houden op de aldoor groeiende goederenstromen. Daarom zette de dienst onder het motto Grensverleggend een stip op de horizon, waar consequent op wordt gekoerst. Alles draait hierbij om een vernieuwende, slimme manier van werken, die uiteindelijk moet resulteren in een passende balans tussen handhaving en handelsfacilitatie. De afgelopen jaren zijn tal van activiteiten ontplooid om deze filosofie handen en voeten te geven. Een – soms moeizame – ontwikkeling, waarin de Douane ook het bedrijfsleven nadrukkelijk wil meenemen. Daarom stond bijvoorbeeld het vorige nummer van Douane inZicht grotendeels in het teken van het thema Grensverleggend. De dienst heeft nu alle eerder gepubliceerde teksten over het onderwerp geactualiseerd en gebundeld in een overzichtelijke whitepaper. U kunt het vinden op de website KennisDC Logistiek.

KennisDC Logistiek – gedragen door bedrijfsleven en onderwijsinstellingen – ontsluit logistieke kennis voor het MKB. Doel is MKB-ondernemers te inspireren tot innovatie en voortdurende verbetering, ter versterking van Nederlands vooraanstaande positie in de wereldwijde logistiek.

Deel dit bericht