“In mijn werk draait het met name om middelen die bodybuilders gebruiken: sportdranken en vitaminepillen”, vertelt Hinke Venema. “Een vanuit fiscaal oogpunt zeer interessante productcategorie. Als het gaat om zuivere vitaminen, geldt namelijk het nultarief bij invoer. Maar wanneer er iets aan is toegevoegd – zoals mineralen – moet 9 of 12% douanerecht worden betaald. Daarom is het belangrijk om na te gaan of zaken met de juiste goederencodes zijn aangegeven.”

“Wij krijgen onderzoeksverzoeken uit alle hoeken van de douaneorganisatie: van aangiftebehandeling, klantmanagement, fysiek toezicht, bindende tariefindeling… Doorgaans beginnen we met administratieve research, dus met het doorspitten van allerhande documenten over het artikel in kwestie. Denk aan productomschrijvingen en voedingswaardetabellen. Maar je kunt niet volledig op die informatie vertrouwen, want wat op papier staat hoeft niet altijd te kloppen. Daarom doe ik bij voorkeur toch een aantal chemische analyses ter bevestiging. Het resultaat van al dat speurwerk komt in een rapport, dat naar de Douane gaat. Daarin beschrijven we zo helder mogelijk welke redenatie we hebben gevolgd – dus hoe we tot een bepaalde indeling zijn gekomen. Dan kan het bedrijf zich hopelijk makkelijker in ons standpunt verplaatsen, indien er verschil van inzicht is.”

“Zoals gezegd rusten er op zuivere vitamines geen douanerechten. Er mag een drager aan zijn toegevoegd, maar niet toegestaan is dat het poeder of de vloeistof in kwestie is gemengd met andere stoffen. Als vitamines de vorm hebben van een tablet of capsule geldt het goed eveneens als een voedingssupplement, en moet er belasting worden betaald.
Naast vitamines krijg ik veel mengsels van aminozuren aangeboden voor onderzoek. Ook die horen te worden ingedeeld als voedingssupplement, met 12% in plaats van 6,5% douanerecht. Bij deze producten is het van belang om de aanwezigheid van melkvetten, melkeiwitten, zetmeel en suiker te onderkennen. Voor het vaststellen van melkvet gebruik ik een gaschromatograaf. Die scheidt de componenten van het vet over een kolom met behulp van een gas – een voorgeschreven en zeer betrouwbare methode.”

Navigeer verder.

Deel dit bericht