(Bijna) alles over de taken van Douane Nederland op het gebied van ‘het groene milieu’.

Douane Nederland doet jaarlijks duizenden gerichte controles op het gebied van wat in vakjargon wel ‘het groene milieu’ wordt genoemd.* Daarbij draait het bijvoorbeeld om de bescherming van levende dieren en planten en hun habitat. Het kan zowel uitheemse als inheemse soorten betreffen; in het laatste geval is veelal sprake van vee en landbouwgewassen. De controles waar het hier om gaat, worden bijna altijd uitgevoerd in opdracht van het ministerie van Economische Zaken. En in nauwe samenwerking met de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) of de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA).

Klik op de knoppen in de illustratie om meer te lezen over deze bijzondere handhavingstaak van de Douane.

* Daarnaast zijn er controles die deel uit maken van de reguliere aangiftenbehandeling; deze vallen niet onder de hier genoemde cijfers.

Deel dit bericht