Als analist bij het Maritiem Informatie Knooppunt strijdt douanier Ybele Steenstra mee tegen criminele activiteiten in het Nederlands kustgebied.

Douanier Ybele Steenstra is sinds enkele jaren analist bij het Maritiem Informatie Knooppunt (MIK-NL) in Den Helder. Daar bundelen diverse diensten* hun krachten onder de vlag van de Kustwacht, om samen het toezicht op de Noordzee te versterken. “Vijf vingers vormen één vuist – tegen wetsovertreders en criminelen.”

“In vroeger tijden was de handhaving ter zee nogal verzuild. Iedere overheidsorganisatie had zicht op haar eigen deeltje van wat zich afspeelde binnen de 12 mijlszone voor de Nederlandse kust. De Douane concentreerde zich op de goederen die zich op de vrachtschepen bevonden, de KMar focuste op de personen aan boord van vaartuigen, de NVWA richtte zich op vissersboten et cetera. Sinds de komst van MIK-NL zitten informatiemedewerkers van de verschillende diensten fysiek bij elkaar – als op een soort vooruitgeschoven post. Ieder kan gegevens putten uit zijn eigen bronsystemen, die we vervolgens naast elkaar leggen en waar we ook data uit open bronnen aan kunnen toevoegen – vergelijk het met de stukjes van een puzzel. Op die manier ontstaat al snel een veel duidelijker en completer beeld van activiteiten die plaatsvinden op zee, en de partijen die daarbij betrokken zijn. Deze brede scope maakt het makkelijker om te bepalen of er iets verdachts gaande is, en te besluiten tot een gerichte controle. In dat geval gaat er een opdracht uit naar een van onze surveillancevaartuigen, zoals de Zeearend, de Visarend of de Barend Biesheuvel – al dan niet ondersteund door een vliegende eenheid. De pakkans voor kwaadwillenden is dankzij deze gezamenlijke aanpak groter geworden.”

* De Douane, de FIOD, de Koninklijke Marechaussee, de Koninklijke Marine, de Maritieme politie en de Nederlandse Voedsel en Waren Autoriteit.

Navigeer verder.

Deel dit bericht