Het DWU-tijdperk begint bij REX

Met de komst van het DWU treden allerlei nieuwe procedures en IT-systemen in werking. Te beginnen met REX, een kersvers certificerings-stelsel.

Onder het motto ‘eenvoudig, Europees, online’ werd op 1 mei 2016 het Douanewetboek van de Unie (DWU) van kracht. Om te komen tot harmonisatie, standaardisatie en volledig elektronische afhandeling van alle douaneformaliteiten in elke lidstaat zijn nieuwe procedures en IT-toepassingen nodig. Als eerste werd begin dit jaar REX ingevoerd, een kersvers certificeringssysteem voor goederen van oorsprong in de preferentiële regelingen. Wat betekent dit voor het bedrijfsleven?

Door het stelsel van algemene tariefpreferenties (APS) kunnen producten uit ontwikkelingslanden (zogenoemde begunstigde landen) de Unie worden ingevoerd tegen een verlaagd of nultarief. Het bestaande certificeringssysteem voor deze categorie goederen is gebaseerd op een certificaat van oorsprong (Form A, afgegeven door de bevoegde autoriteiten) en een factuurverklaring. Sinds 1 januari dit jaar bestaat binnen dit systeem een nieuwe manier om de oorsprong van producten aan te tonen. Ondernemers in APS-landen kunnen zich bij hun bevoegde autoriteiten aanmelden voor de status van geregistreerd exporteur (Registered Exporter, kortweg REX). Na registratie als REX in de database van de Unie geven de autoriteiten geen certificaat Form A meer af; de betreffende exporteur mag voortaan zelf een zogenoemd ‘attest van oorsprong’ opstellen en op zijn facturen zetten. Zo’n attest van oorsprong is 12 maanden geldig. Importeurs genieten hiermee preferentie bij invoer van producten in de Europese Unie. Bedrijven kunnen in de database van de Europese Unie zien of een exporteur REX is.

Registratieplicht
Bedrijven binnen de Europese Unie die goederen ter bewerking of verwerking exporteren naar APS-landen (bilaterale cumulatie), moeten zich in de EU registreren. Dit geldt ook voor (opslag)bedrijven die een in een APS-land afgegeven attest willen vervangen met het oog op het vervoer van goederen onder douanetoezicht naar een andere locatie in de EU of bij doorvoer naar Zwitserland of Noorwegen. Nederlandse bedrijven kunnen zich vanaf 1 januari 2017 met een speciaal formulier laten registeren bij het Landelijk Oorsprong Team van de Douane. Geregistreerde bedrijven zijn ‘geregistreerd wederverzender’ en mogen vervangingsattesten opmaken.

Overigens wordt de term REX gebruikt ter aanduiding van het systeem van certificering als geheel, en niet alleen voor het systeem dat ten grondslag ligt aan de registratie van de exporteurs. De omzetting van het huidige systeem naar REX verloopt geleidelijk en zal uiterlijk 30 juni 2020 volledig zijn afgerond. Deze overgangsperiode moet de begunstigde APS-landen genoeg tijd geven om zich voor te bereiden. In een later stadium wordt het REX-systeem ook ingevoerd in het handelsverkeer tussen de Unie en de landen en gebieden overzee (LGO). En – als het aan de Unie ligt – in de bilaterale vrijhandelsovereenkomsten.

Het REX-systeem is geïntroduceerd in de APS-regelgeving door de gewijzigde Verordening (EU) nr. 1063/2010 in het kader van de herziening van de APS-regelgeving in 2010. Terwijl andere elementen van de gewijzigde Verordening in werking zijn getreden op 1 januari 2011, is de inwerkingtreding van het REX-systeem uitgesteld tot 1 januari 2017.

Deel dit bericht