Vervoerders wijzer de weg op

Douane en transporteurs richten hun aandacht op verdachte vracht in het truckvervoer.

Een transportondernemer die te goeder trouw is, kan toch zomaar clandestiene goederen in een loods of trailer hebben liggen. Om zulke zendingen op te sporen en te stoppen slaan de Douane en het bonafide bedrijfsleven de handen steviger ineen. Aandacht voor verdachte vracht kan vervoerders veel narigheid besparen…

De meeste malafide marktpartijen lijken op papier best betrouwbaar: ze staan keurig ingeschreven bij de Kamer van Koophandel, beschikken over een balans en hebben ogenschijnlijk gangbare bedrijfsactiviteiten. Voor logistiek dienstverleners is het dan ook doorgaans lastig vast te stellen of een klant zich met dubieuze zaakjes bezighoudt. Vooral groupagevervoerders – die de meest uiteenlopende partijen goederen van A naar B rijden – lopen daardoor het risico ongewild met illegale waar in aanraking te komen. En dat kan allerlei vervelende gevolgen hebben. Want als in de vrachtwagen van een bedrijf drugs of onveraccijnsde sigaretten of drank worden aangetroffen, leidt dit gemakkelijk tot reputatieschade. En wanneer dat bijvoorbeeld in het Verenigd Koninkrijk gebeurt, is de kans groot dat voorlopig elke truck van de betreffende firma die in Dover van de ferry rolt door de Britse autoriteiten aan een tijdrovende inspectie wordt onderworpen.

Veilige situatie
Om het reguliere bedrijfsleven voor dit soort toestanden te behoeden – en om het eigen ambulante toezicht in het binnenland te verscherpen – bedacht Douane Nederland een nieuwe aanpak. Logistiek ondernemers die een goederenzending krijgen aangeboden die zij niet helemaal vertrouwen, kunnen voortaan een meldpunt bellen – 24/7, en op één, landelijk telefoonnummer. “Het signaal wordt vervolgens direct doorgespeeld naar een coördinator in de betreffende douaneregio”, vertelt douanier Edwin Wolthof (links op de foto), zelf coördinator in douaneregio Nijmegen. “Die zal eerst alle achterliggende vrachtdocumenten per mail willen ontvangen voor een snelle check. Als deze administratieve analyse aanleiding geeft tot een nader onderzoek, kan de vervoerder aangeven waar en wanneer een fysieke controle het beste schikt. De coördinator gaat er dan met een koppel bewapende collega’s en eventueel een speurhond op af. Die werkwijze is heel prettig voor het bedrijf dat de melding doet. Enerzijds is het voor de buitenwereld niet ongewoon dat de Douane bij een transporteur op het terrein is – daar kijkt niemand van op. Anderzijds creëert de aanwezigheid van wapendragers direct een min of meer veilige situatie, mocht er een kostbare partij verdovende middelen of illegale accijnsgoederen worden gevonden. Bovendien hebben wij korte lijntjes met de Landelijke Eenheid Politie voor de nodige back up.”

Treft de Douane illegale sigaretten of drank aan, dan wordt altijd de FIOD geïnformeerd. Bij kleine hoeveelheden kan de dienst zelf die goederen in beslag nemen en zorgdragen voor de verdere afhandeling. Bestaat de vangst uit substantiële volumes verdovende middelen of wapens, dan neemt de Landelijke Eenheid Politie de zaak over voor vervolgonderzoek. Dit alles gebeurt in relatieve rust, zonder tamtam.

Wietlucht
De Douane is momenteel druk doende om de nieuwe manier van werken te implementeren. In alle regio’s worden contactpersonen voor bedrijven aangesteld, en start de voorlichting om lokale ondernemers voor deze vorm van samenwerking te enthousiasmeren. Een vervoerder die al enige tijd nauwe banden onderhoudt met de dienst, is multinational Mainfreight/Wim Bosman Group. Maarten de Graauw (rechts op de foto), risk manager bij de Bosman-vestiging in ‘s-Heerenberg, legt uit waarom. “Een paar jaar geleden roken we een wietlucht op ons crossdock. Omdat wij op geen enkele manier geassocieerd willen worden met wat voor duistere praktijken dan ook, hebben we meteen de Douane geïnformeerd. Zo kwamen we met Edwin in contact. Hij kwam al snel langs met nog enkele douaniers en een drugshond. Geconstateerd werd dat er inderdaad softdrugs op ons terrein geweest moesten zijn, maar waar die gebleven waren, bleek niet meer te achterhalen. Hoe dan ook, deze eerste ervaring was voor ons zo positief, dat we het contact hebben geïntensiveerd. Sindsdien sparren we regelmatig over zendingen waarbij we een bepaald onderbuikgevoel hebben – één telefoontje naar Edwin is genoeg. Signalen van onze zijde hebben al geleid tot de onderschepping van flinke hoeveelheden illegale sigaretten. Van tijd tot tijd doen we met de Douane ook preventieve acties binnen ons bedrijf. Dan gaan we met een speurhond of scanapparatuur langs de goederen.”

“Overigens stellen we ons even medewerkend op tegenover andere diensten en inspecties”, gaat De Graauw verder. “Zo lichten we standaard de Koninklijke Marechaussee in, als we sporen vinden van verstekelingen die illegaal zijn meegelift in onze opleggers. Wij zien deze instanties als onze medestander in de strijd tegen lieden die op wat voor manier misbruik proberen te maken van onze diensten en goede naam. Hoe beter onze tips, hoe groter de pakkans.”

Extra ogen en oren
“Het mes snijdt aan twee kanten”, vervolgt De Graauw. “Enerzijds werken we samen met de overheid om onze bedrijfsprocessen integer te houden – dat eisen grote opdrachtgevers ook contractueel van ons. Anderzijds bieden wij bijvoorbeeld de Douane veel extra ogen en oren in het wegvervoer. Wij hebben honderden chauffeurs rondrijden, en beseffen hoe belangrijk die zijn in dit hele verhaal. Er is een interne procedure opgesteld om hen te doordringen van allerlei risico-indicatoren. Bijvoorbeeld: word je naar een alternatieve los- of laadlocatie geleid? Staan daar opvallend dure auto’s? Wil de opdrachtgever contant betalen? Onze truckers zijn daardoor meer en meer op hun hoede, merken wij. Bij mijn afdeling komen steeds vaker signalen binnen. Die leggen we naast waarnemingen van onze planning en financiële administratie, en trekken vervolgens onze conclusie. Bij gerede twijfel laten we een goederenzending staan. Of we nemen de partij mee, om hem op een later tijdstip te laten controleren. Dat geeft ons meer tijd voor een gedegen oordeel.”

Groene stroom
Ook Wolthof constateert een toenemende alertheid, en niet alleen bij Bosman. “Steeds vaker bellen ondernemingen ons om even wat zaken te verifiëren. Ze zijn zeer beducht voor fraude, en als ze bedenkingen hebben bij een klant, gaan ze daar niet mee in zee. Uiteraard juicht de Douane die ontwikkeling toe. We zien ook dat het aantal vangsten van clandestiene goederen bij die bedrijven afneemt.”
Lastig is echter, dat veel logistiek ondernemers werk uitbesteden aan collega’s. Wolthof: “En we weten niet of die dezelfde strikte normen hanteren, of misschien wel minder kritisch zijn op opdrachtgevers. Een logische volgende stap zou daarom zijn om onze aandacht te richten op deze ondervervoerders. Op die manier creëren we een zogenoemde groene stroom, van louter betrouwbare schakels. En kunnen we het deel van de transportketen dat niet betrouwbaar is verder terugdringen.”

Wilt u meer weten over deze vorm van samenwerking? Stuur dan een e-mail naar Douane.DLTC.acc.en.binnenlands.toezicht@belastingdienst.nl. De Douane neemt contact met u op.

Wilt u een verdachte zending melden? Bel dan de Landelijke Meldkamer Douane, tel. 088 - 15 14 444.

Deel dit bericht