Samenwerking leidt tot recordvangst wildlife crime

Oplettende douaniers brachten deze zomer een megazaak rond illegale dierhandel aan het rollen.

Dankzij enkele oplettende douaniers kwam deze zomer een van de ernstigste gevallen van illegale dierhandel ooit in Nederland aan het licht. In een Brabants bedrijfspand bleken onder meer ruim 2.000 kilo koraal, slangen- en varanenhuiden, schedels van schildpadden en ivoren sieraden te liggen. De financiële waarde van de verboden handelswaar loopt in de tonnen, de schade aan natuur en milieu is niet in cijfers uit te drukken.

De zaak kwam aan het rollen toen douanemedewerkers in de Rotterdamse haven tijdens een reguliere controle op een container uit China stuitten. Daarin vonden ze behalve een grote partij namaakartikelen ook een stapel dozen met in totaal 345 kilo koraal. Koraal staat op de CITES-lijst (zie kader) van met uitsterven bedreigde dier- en plantensoorten, die niet vrijelijk mogen worden verhandeld. Wie koraal wil invoeren moet over een vergunning beschikken, maar bij deze zending waren nergens officiële papieren te bekennen. Daarom schakelde de Douane via de officier van justitie het Milieuteam van de politie in, dat na enig speuren uitkwam bij een groothandel in edelstenen en mineralen in Berghem.

Half augustus deden politie, Douane en Nederlandse voedsel- en warenautoriteit (NVWA) een doorzoeking in de showroom en opslagloodsen van het bedrijf. Daarbij werd zo veel vermoedelijk verboden koopwaar aangetroffen, dat de samenwerkende instanties drie volle dagen nodig hadden om alle materiaal te inventariseren en voor nader onderzoek af te voeren naar een douanedepot op de Maasvlakte. Foto’s van rijen geconfisqueerde krokodillenkoppen, apenskeletten en opgezette tropische vogels verschenen in vrijwel alle landelijke dagbladen.

Behalve de morbide collector’s items en ‘decoratieve interieurstukken’ werden duizenden merkvervalste artikelen afgevoerd. In een aantal kluizen op het bedrijfsterrein werd bovendien een half miljoen euro aan contant geld en goud aangetroffen. Dit werd eveneens in beslag genomen, op verdenking van witwassen. Het onderzoek tegen de eigenaar van de onderneming loopt nog.

CITES
In 1975 werd in Washington de Convention on International Trade in Endangered Species of wild fauna en flora gehouden, afgekort CITES. De regels die daar werden afgesproken vormen de basis van de wereldwijde samenwerking ter bestrijding van de commerciële handel in bedreigde dier- en plantensoorten. Handel in ernstig bedreigde soorten is helemaal verboden; handel in minder ernstig bedreigde soorten is alleen toegestaan als de betrokken overheden speciale CITES-documenten hebben afgegeven.

De Nederlandse regelgeving op dit gebied is opgenomen in de nationale Flora- en Faunawet. Deze geeft onder meer aan welke inheemse en uitheemse dier- en plantensoorten als bedreigd worden beschouwd en bevat een verbod om deze te bezitten, te vervoeren en te verhandelen. Verder regelt de wet dat in enkele uitzonderingssituaties een ontheffing kan worden verleend door de minister van Economische Zaken.

Het toezicht van de Douane richt zich vooral op het binnen en buiten het Nederlandse grondgebied brengen van beschermde inheemse en uitheemse dier- en plantensoorten (en producten die ervan zijn gemaakt). Denk bijvoorbeeld aan voorwerpen vervaardigd van ivoor of koraal. Dit toezicht vindt vooral plaats aan de buitengrens, op het moment dat de goederen worden binnengebracht, maar ook in het binnenland.

Deel dit bericht