(Bijna) alles over de bijdrage van Douane Nederland aan de aanpak van witwassen en terrorismefinanciering.

€ 3.565.566

Dit totaalbedrag nam Douane Nederland in 2015 in beslag bij controles in het kader van de Europese verordening 1889/2005. De dienst ziet toe op de aangifteplicht voor liquide middelen – een maatregel gericht tegen witwassen en terrorismefinanciering. Deze regeling houdt in dat wie de Europese Unie uitreist of binnenkomt met € 10.000* of meer aan liquide middelen op zak, daarvan aangifte moet doen bij de Douane. Hiervoor bestaat een speciaal Aangifteformulier liquide middelen, dat is te downloaden op www.douane.nl en is te verkrijgen op vliegvelden en in zeehavens. Reizigers die de procedure correct volgen, ontvangen een bewijs waarmee zij elders kunnen aantonen dat in Nederland aangifte is gedaan voor het geld (of bijvoorbeeld de waardepapieren aan toonder) in kwestie.

Klik op de buttons in de illustratie om meer te lezen over de resultaten van deze bijzondere douanetaak.

* In geval van vreemde valuta moet de waarde naar euro’s worden omgerekend.

Deel dit bericht