Soepeler EMCS-proces in aantocht

De Douane constateert nog veel onregelmatigheden met geschorste accijnsgoederen die worden vervoerd binnen de EU. Daar gaat nu verandering in komen.

Goederen die onder schorsing van accijns worden vervoerd binnen de Europese Unie moeten natuurlijk wel onder toezicht blijven. Sinds 2010 volgt de Nederlandse douane ze met het Excise Movement & Control System (EMCS). Toch worden rond deze accijnsgoederen nog veel onregelmatigheden geconstateerd, die kunnen uitdraaien op vervelende naheffingen voor bedrijven. Hoog tijd om daarin verandering te brengen.

“De meeste ondernemers zijn van goede wil, maar gaan onbewust de fout in. De regelgeving is nu eenmaal complex, en de informatie erover gefragmenteerd. Met als gevolg dat bedrijven bepaalde handelingen nalaten, of verkeerd uitvoeren.” Aan het woord is douanier Willem van Doornmalen, implementatiemanager van een speciaal team dat het EMCS-proces op een hoger niveau moet brengen. “We willen op diverse fronten iets aan deze ongewenste situatie doen. Om te beginnen gaan we kritisch naar de bestaande content op www.douane.nl kijken. Die zullen we zodanig verversen en herstructureren dat het proces voor de belanghebbende begrijpelijk wordt. We gaan er vanuit dat het aantal bedrijven dat onopzettelijk procedures niet goed toepast, hierdoor flink zal afnemen.”

IT-aanpassingen noodzakelijk
Tegelijkertijd moet op technisch gebied het nodige veranderen aan EMCS. Het systeem levert namelijk nog onvoldoende informatie om effectief te kunnen monitoren en sturen. Van Doornmalen: “Het zou in staat moeten zijn om beter en in een vroeger stadium onregelmatigheden te signaleren. Daarnaast zouden Electronische Administratieve Documenten – e-AD’s, die tijdens het vervoer worden gebruikt – tijdig moeten worden gezuiverd. En als dit niet gebeurt, zou er automatisch een herinnering moeten uitgaan. Ten slotte willen we dat er verslagen in het systeem kunnen worden opgenomen, over bijvoorbeeld bijzondere voorvallen of controleresultaten. Al deze maatregelen maken dat wij straks adequater kunnen optreden, en bijvoorbeeld sneller een onderzoek kunnen instellen. De hiervoor noodzakelijke IT-aanpassingen zijn ingrijpend, en daarom werkt de Douane aan een impactanalyse.”

Kennisniveau opvijzelen
Van Doornmalens team stelt momenteel een handhavingsstrategie rond EMCS op. Daarmee bepaalt de Douane op termijn wat voor soort controles op accijnsgoederenvervoer worden ingezet, en wat de intensiteit daarvan is. Maar, zo weet Van Doornmalen, een systeem als EMCS is zo goed als de mensen die ermee werken. “Daarom gaan we de komende tijd investeren in het kennisniveau van ons personeel. Zo wordt een handboek EMCS samengesteld, waarin het hele proces zeer gedetailleerd staat beschreven. Douanemedewerkers weten op die manier precies hoe ze in elke specifieke situatie moeten optreden.”

Rol Centrale Unit Accijns versterkt
Ten slotte wordt duidelijk vastgelegd welke dienstonderdelen voor welke werkzaamheden verantwoordelijk zijn. En de Centrale Unit Accijns krijgt een sterkere rol binnen het EMCS-proces. Van Doornmalen: “Nu behandelt die CUA vooral vastgestelde tekorten na beëindiging van het vervoer. Het is de bedoeling dat EMCS meer up-to-date informatie gaat opleveren, zodat de unit meer in de actualiteit kan gaan werken.”

Genoemde verbeteracties moeten er voor zorgen dat binnenkort 95% van alle risico’s binnen het EMCS-proces zijn afgedekt. En dat het vervoer van goederen onder schorsing van accijns soepel en nagenoeg foutloos kan verlopen.

Deel dit bericht