Werken voor de WCO

Een selecte groep Nederlandse douaniers werkt als internationaal consultant voor de World Customs Organisation. Twee van hen vertellen over hun buitenlandse belevenissen.

Een selecte groep Nederlandse douanemedewerkers is door de World Customs Organisation geaccrediteerd als internationaal consultant. Enkele weken per jaar adviseren zij buitenlandse douanediensten over hun verdere opbouw en professionalisering. Wat zijn hun ervaringen?

Tien jaar geleden startte de WCO het wereldwijde programma Columbus, dat draait om capacity building: het ondersteunen van organisaties in ontwikkeling. Er zijn en worden talloze initiatieven ontplooid om te komen tot concrete verbetertrajecten, waarbij een beroep wordt gedaan op de expertise en ervaring van douanediensten die al wat stappen verder zijn. De belangstelling ervoor is enorm: van de 180 bij de WCO aangesloten leden, heeft meer dan driekwart zich voor advies en bijstand aangemeld – en dit percentage blijft oplopen.

Douane Nederland zet een vaste pool van experts in voor missies onder de WCO-vlag – vooral op terreinen waarop ons land excelleert, zoals risicomanagement, AEO en supply chain management. Douane inZicht sprak twee van deze adviseurs over hun werk in den vreemde. Navigeer door om hun verhalen te lezen.

Deel dit bericht