Een adequaat antwoord op Maasvlakte 2

Dankzij de Rijksinspectieterminal kan de Douane straks sneller en slimmer vracht afhandelen in het Rotterdamse havengebied.

Aan de Rotterdamse Bosporusstraat verrijst straks de Rijksinspectieterminal (RIT), die de groeiende vrachtvolumes op de Tweede Maasvlakte moet gaan opvangen. Het nieuwe complex stelt de Douane in staat nog sneller en slimmer goederen af te handelen, volgens de modernste methoden. Programmamanager RIT Chris van Holland licht alvast een tipje van de sluier op.

Het idee voor de RIT rees in 2011, als antwoord op de aanleg van de Tweede Maasvlakte. De optimistische gedachte destijds was dat de aanvoer van goederen in Rotterdam fors zou toenemen, en de overheid dus meer controlecapaciteit nodig zou hebben. Die verwachting moest worden bijgesteld door onder meer de crisis, maar intussen wordt nog steeds uitgegaan van een groeiscenario van 2 tot 2,5 procent per jaar. Nu – na een ontwerpfase van bijna anderhalf jaar en een aanbestedingstraject van enkele maanden onder leiding van het Rijksvastgoedbedrijf (RVB) – is het dan bijna zover. “Van de aanvankelijk vijftien kandidaten zijn er na een eerste selectie vijf overgebleven die aan onze criteria voldoen”, vertelt Van Holland. “Eind maart wijzen we de bouwer aan, die spoedig daarna met de werkzaamheden begint.”

Fraai industrieel ontwerp

Het bestaande gebouwencomplex wordt heringericht en uitgebreid. Het vloeroppervlak van de huidige controleloods groeit tot ruim 2.300 vierkante meter. Nieuw is een perron met een loopbrug, speciaal voor tankcontainers, die van bovenaf kunnen worden geïnspecteerd. Op het op het veel grotere parkeerterrein komen dedicated parkeerplekken en een aansluiting voor koelvriescontainers. Het aantal los- en laadplekken stijgt van zes naar tien, waarvan er twee zijn gereserveerd voor de inspectie van gevaarlijke stoffen, en een voor bederfelijke waar. Ook komt er een gekoelde ruimte voor veterinaire keuringen door de Nederlandse Voedsel en Warenautoriteit. Van Holland: “Net als bij het Joint Inspection Center op luchthaven Schiphol is het uitgangspunt integrale controle. Met onze handhavingspartners Inspectie Leefomgeving en Transport en NVWA werken we ook hier volgens het one-stop-shop-principe, dat ervoor zorgt dat meerdere controles op één centrale plek en op één moment worden afgehandeld.”

Uiteraard moeten fysieke controles kunnen blijven doorgaan tijdens de werkzaamheden rond de RIT. Daarom wordt het programma gefaseerd uitgevoerd, blijft de oude loods voor 50 procent open en valt de scanstraat buiten het project. “Voor alle partijen zal er wel enige overlast zijn, want voor sommige taken zullen we naar alternatieve locaties moeten uitwijken”, aldus Van Holland. “Maar dat is allemaal tijdelijk: straks hebben we een prachtige nieuwe plek, waaraan een fraai industrieel ontwerp ten grondslag ligt.”

Nieuw trainingscentrum

De RIT biedt ook nog eens plaats aan een nieuw Landelijk Praktijk Trainingscentrum voor de Douane. Van Holland: “Die biedt een veel betere weergave van de werkelijkheid dan het huidige trainingscentrum. Nu moeten onze medewerkers in opleiding het doen met een paar containers in de buitenlucht. Straks staan er behalve containers verschillende vervoermiddelen en een entrepot met stellingen en dozen. Klap op de vuurpijl is een geavanceerde simulatie van een schip, waarvoor een aparte aannemer is aangetrokken – niet iedereen is in staat zoiets neer te zetten. De opstelling is voorzien van een nagebouwde kajuit, een laadruimte en een trap op ware grootte. Een rookmachine en audiovisuele effecten zorgen ervoor dat de werkelijkheid zo dicht mogelijk wordt benaderd.”

Ook de speurhonden van de Douane zijn straks veel beter af. “Het huidige terrein waarop we ze trainen op gedrag en gehoorzaamheid, is in feite een verouderd knollenveld. Straks ligt er een mooie gladde baan met kunstgras, die aan alle moderne eisen voldoet. Ook binnen zijn er faciliteiten om de honden het speuren aan te leren onder optimale, geconditioneerde omstandigheden.”

Spannend

Toch is bij de ontwikkeling van de RIT vooral aan het bedrijfsleven gedacht, benadrukt Van Holland. “Om de logistiek beter te ondersteunen gaan we bijvoorbeeld de rijrichting aanpassen. Wie komt voor een geplande controle, kan direct door naar de plek waar hij moet zijn. Als je bijvoorbeeld op donderdagmorgen om 10.00 uur een controleafspraak hebt bij deur 1, dan kun je erop vertrouwen dat de Douane of een van zijn collega-handhavers daar klaarstaat voor je, waarna je je weg kunt vervolgen. Als we iets aantreffen in een lading, hebben we het over een andere termijn, maar normaal gesproken handelen we de controle af binnen de afgesproken tijd. En daardoor kunnen expediteurs weer efficiënter plannen en hun beloften richting klant beter nakomen. Dat alles vereist wel een slim systeem, waarin selectie, toegang en planning aan elkaar zijn gekoppeld. Dat is nog niet gereed, maar al wel volop in ontwikkeling.”

Volgens de planning moet de RIT eind 2017 operationeel zijn. Of dat gaat lukken? Van Holland: “Het zal ongetwijfeld spannend worden. Maar in elk geval mogen we een ruim en modern complex tegemoet zien, dat een grotere goederenstroom aankan. En dat is winst voor zowel de Douane als het bedrijfsleven in de Rotterdamse haven.”

Deel dit bericht