“Kleine signalen kunnen grote misstanden aan het licht brengen”

Wat kan het bonafide bedrijfsleven doen in de strijd tegen accijnsontduiking?

Bert Wiersema, directeur Handhavingsbeleid Douane Nederland

 Het zorgen voor een correcte afdracht van accijns is een prioriteit van Douane Nederland. Met gerichte handhavingsacties wordt de illegale verkoop van accijnsgoederen tegengegaan. Daarbij houdt de dienst zoveel mogelijk rekening met de wensen en belangen van het bonafide bedrijfsleven. Dat kan zelf overigens ook een actieve bijdrage leveren aan de bestrijding van accijnsontduiking, zo vertelt douanebestuurder Bert Wiersema.

 “In ons toezicht werken we nauw samen met diverse partijen in de accijnssector, bijvoorbeeld door het opstellen van convenanten. Uit die overeenkomsten is in 2012 het digitale Meldpunt Accijnsfraude voortgekomen. Tot die tijd kwamen meldingen van vermoedelijke accijnsfraude binnen bij verschillende loketten. Dat werkte inefficiënt, omdat betrokken instanties de meldingen op uiteenlopende wijze vastlegden en er elk op hun manier vervolg aan gaven. Op die manier leerden we te weinig van fraudesignalen voor de toekomstige accijnshandhaving. Bij meldingen gaat het soms om geringe aantallen, maar deze blijken vaak afkomstig uit veel grotere partijen goederen die aan het toezicht zijn onttrokken. Dus ook kleine misstanden die worden geconstateerd, kunnen bij nader onderzoek leiden tot omvangrijke fraudegevallen. Met één centraal meldpunt kom je zulke zaken sneller op het spoor.”

Landelijk keurmerk
“De Douane ziet graag dat de gehele accijnsbranche – van producenten tot retailers – haar fiscale verplichtingen nakomt. In het internationale handelsverkeer bestaat het AEO-certificaat, dat wordt toegekend aan bedrijven die zich aan de regels houden. Als zij aan bepaalde voorwaarden voldoen, hebben ze minder hinder van logistiek oponthoud, en krijgen ze te maken met lagere administratieve lasten. Voor betrouwbare accijnsverkooppunten zou een dergelijk, landelijk keurmerk kunnen worden ontwikkeld. Als zij onder meer een nauwkeurige administratie voeren en zorgen voor correcte accijnsafdrachten, mag dat keurmerk op de gevel. Wij vereenvoudigen dan onze handhaving. Dit idee moet nog gestalte krijgen, maar onder ons motto ‘Toezicht doen we samen’ ga ik hier graag over in gesprek met de betrokken bedrijfstakken. Met hen gaan we in elk geval de bekendheid van het digitale meldpunt vergroten, ook bij particulieren. Dat doen we bijvoorbeeld door voorlichting te geven op vakbeurzen voor de horeca en de tabakssector. Zo stond de Douane in januari met een stand op de Horecava, waar bezoekers positief reageerden op het meldpunt.”

Serieus behandeld
“Als een verdachte verkoop van accijnsgoederen wordt gerapporteerd bij het meldpunt, antwoorden wij de tipgever dat zijn signaal in behandeling is genomen. Het eventuele onderzoek dat volgt, moet voldoen aan bepaalde wettelijke eisen. In het geval van een opsporingsonderzoek mogen wij de accijnsgoederen bijvoorbeeld nog niet in beslag nemen bij een verdachte aanbieder. Om privacyredenen – en om het onderzoek niet te frustreren – kunnen wij over het verdere verloop van de zaak geen mededelingen doen. Daardoor lijkt het misschien of de Douane geen actie onderneemt, maar we pakken alle signalen zeer serieus op. Niet minder dan 95 procent resulteert in een controle of een opsporingsonderzoek.”

 Ook de rubriek inCijfers is deels gewijd aan accijnsheffing en de bestrijding van accijnsfraude.

Met dank aan Wijnhandel Peeters, Rotterdam

Hoe kunt u melden?
Onveraccijnsde tabakswaren en alcoholische dranken worden wel verkocht bij bijvoorbeeld avondwinkels, coffeeshops, kleinere slijterijen en supermarkten, en via internet. Ziet u dat accijnsartikelen tegen opvallend lage prijzen worden aangeboden op dergelijke verkooppunten, en wilt u dat rapporteren? Ga dan naar het digitale Meldpunt Accijnsfraude van de Douane. Dit is 24 uur per dag bemand, waardoor uw melding snel in behandeling wordt genomen. Ga naar douanemeldpuntaccijns@belastingdienst.nl of gebruik de app Meldpunt Accijnsfraude. Deze app is te downloaden in de iTunes App Store, of als Android App in Google Play. Een zo uitgebreid mogelijke melding – liefst met foto’s – bevordert het opsporingsproces.

Uw melding is niet anoniem, maar de Douane behandelt deze wel vertrouwelijk. Anoniem melden kunt u bij Meld Misdaad Anoniem: tel. 0800-7000.

Deel dit bericht