UCC: het raamwerk staat, nu de invulling

Het nieuwe douanewetboek van de Unie is op 1 mei 2016 een feit. Tot die tijd hebben de lidstaten nog veel werk te doen…

De Union Customs Code (UCC), het douanewetboek van de Unie, wordt op 1 mei 2016 van toepassing. Op die datum vervalt het Communautair Douane Wetboek (CDW), wat gevolgen heeft voor Douane en bedrijfsleven.

De UCC voorziet in een verdere vereenvoudiging van de internationale handel, Europese harmonisatie en standaardisatie van procedures en gegevens en volledig elektronische afhandeling van alle douaneformaliteiten binnen de hele Unie. Kortom: eenvoudig, Europees, online. De invoering van de UCC vergt veel tijd. Dat kan niet anders. Het lastige van een dergelijk langdurig traject met zoveel onzekerheid is dat men het idee kan krijgen dat het zo’n vaart niet zal lopen. Dat is dus niet zo: met ingang van 1 mei volgend jaar is de UCC een feit. Dit betekent dat er de komende maanden nog heel wat werk moet worden verzet.

Gevolgen voor ondernemers
Het raamwerk van de UCC staat, nu moet het concreet worden ingevuld. Voor het bedrijfsleven heeft de UCC verschillende gevolgen – soms klein, soms ingrijpend. Op korte termijn bijvoorbeeld wijzigen alle CDW-vergunningen. Momenteel brengt de Douane in kaart wat daarvan de effecten zijn, maar het is nog te vroeg om hierover duidelijke uitspraken te doen. Daarvoor is het wachten op de definitieve teksten van de toepassingsbepalingen – verzamelnaam voor alle gedelegeerde en uitvoeringshandelingen. Naar verwachting wordt in september gestemd over deze teksten.

Op de wat langere termijn (vanaf eind 2016) worden vooral de gevolgen op het gebied van IT actueel. De volledige elektronische afhandeling van alle douaneformaliteiten in de Unie vergt de nodige IT-aanpassingen voor Douane en bedrijfsleven. Over hoe die aanpassingen er exact uitzien – de technische specificaties bijvoorbeeld – wordt nog onderhandeld. De IT-systemen worden operationeel tussen eind 2016 en eind 2020. 

Samenwerking met koepels
De Douane wil de overgang van het CDW naar de UCC voor het bedrijfsleven zo soepel mogelijk laten verlopen. Voor wat betreft de implementatie van de UCC en de toepassings- en overgangsbepalingen, trekt de Douane op met ondernemerskoepels in het Overleg Douane Bedrijfsleven (ODB). De Douane houdt het bedrijfsleven op de hoogte van ontwikkelingen rondom de UCC. Wanneer er meer duidelijkheid is over de overgangsbepalingen – naar verwachting komend najaar – en als de concrete invulling meer vorm heeft gekregen, zal de Douane het bedrijfsleven gericht informeren. Algemene informatie wordt verspreid via de gebruikelijke informatiekanalen (zoals www.douane.nl en Douane inZicht), voor meer specifieke informatie worden maatwerkoplossingen gezocht. Verder wordt nagedacht over onder meer bijeenkomsten waar Douane en koepels gezamenlijk voorlichting geven aan het bedrijfsleven.

Deel dit bericht