Groene goederenstroom zoekt geschikte kandidaten

Bepaalde AEO-bedrijven komen in aanmerking voor deelname aan de groene goederenstroom. Het levert hen extra voordelen op.

Met de benoeming van een groene stroom binnen de visie Grensverleggend van Douane Nederland wordt het concept Authorised Economic Operator naar een volgend niveau getild. Compliance-gericht toezicht zorgt hier voor een verdere vermindering van de controledruk voor AEO-gecertificeerde bedrijven, terwijl de 100%-toezichtfilosofie overeind blijft. Beleidsadviseur Wim Visscher licht de achterliggende gedachte toe.

Sinds 2008 kunnen ondernemers de AEO-status verwerven, als de Douane voldoende vertrouwen heeft in hun bedrijf – dit op basis van een beoordeling van de interne beheersingssystemen en controlemechanismen. De samenwerking tussen de dienst en deze betrouwbare marktpartijen heeft beide verschillende voordelen opgeleverd. Toch is het ene bedrijf het andere niet, legt Visscher uit.

Veel variatie
“Nederland kent ongeveer 1.470 AEO-gecertificeerde ondernemingen. Van al deze bedrijven is bij afgifte van het certificaat vastgesteld dat ze interne beheersingsmaatregelen hebben ingericht, maar nog niet of die in de praktijk ook volledig werken. Binnen deze groep zien we veel variatie. Zo zijn er behalve de verladers, die hun eigen goederenstromen veelal goed beheersen, douane-expediteurs. Een deel van hen verzorgt onder eigen vlag en verantwoordelijkheid aangiften, anderen doen de aangifte in directe vertegenwoordiging – namens iemand anders. Dit betekent dat zij geen schuldenaar zijn voor de douanerechten en andere belastingen die bij invoer moeten worden betaald. Ze zijn weliswaar een trusted party, maar alleen verantwoordelijk voor een bepaald deel van hun werkzaamheden. Is er iets aan de hand met een zending, dan moet de Douane niet bij hen aankloppen, maar bij de importeur. Of neem transportbedrijven die over een AEO-certificaat Veiligheid beschikken. Zij zorgen er voor dat een partij goederen veilig van A naar B wordt vervoerd, garanderen dat verder niemand erbij kan. Maar dat zegt nog niets over de inhoud ervan. Je ziet: de rol die een bedrijf in de logistieke keten inneemt, bepaalt zijn verantwoordelijkheid ten opzichte van de goederen en de bijbehorende aangiften.”

Rol in de keten
Maar wat betekent dit nu voor de eventuele deelname van een onderneming aan de groene stroom? Visscher: “Deze stroom bestaat in de eerste plaats uit bedrijven met een AEO-status, waarvan is vastgesteld dat hun interne beheersingsmaatregelen daadwerkelijk werken. Wij bieden hen compliance-gericht toezicht. Dit wil zeggen dat we slechts af en toe in de stroom van zo’n marktpartij prikken: heeft men zijn processen nog op orde? Is men nog steeds in control? Heeft het bedrijf een beperkte rol binnen de keten, dan bieden we het vooral logistieke faciliteiten. Heeft het een sterke rol en kent het zijn klanten – omdat het deze screent of omdat ook zij de AEO-status hebben – dan is het in staat de verantwoordelijkheid op zich te nemen voor de kwaliteit van de informatie in de aangiften van die klanten. In dat geval kan zo’n onderneming maximaal profiteren van deelname aan de groene stroom. We moeten echter nog wel samen met het bedrijfsleven op zoek naar een methode voor de juiste erkenning van de rol in de keten van ondernemingen.”

Voordelen
Wat levert deelname aan de groene stroom AEO-bedrijven op? Zij worden immers al extra gefaciliteerd door de Douane. Visscher: “Het idee achter de introductie van het AEO-programma was dat de dienst gaandeweg z’n aandacht kon verschuiven van compliante naar niet-compliante bedrijven. Daar zijn we onvoldoende in geslaagd. Onze controles zijn niet optimaal op elkaar afgestemd, waardoor sommige bedrijven nog steeds een hoge controledruk ervaren – ook zij die al hun zaken op orde hebben. Met compliance-gericht toezicht kiezen we voor een efficiëntere aanpak. Deze bestaat uit een beperkt aantal waarnemingen in de administratie en fysieke controles. Hoeveel dat er precies moeten zijn, daar studeren we nog op. We gaan nadrukkelijk niet op zoek naar fouten, maar kijken of de interne beheersingsmaatregelen nog werken. In het kader van het AEO-programma hebben we bij de afgifte van het certificaat het bestaan en de opzet van die maatregelen beoordeeld. Later, bij een veldtoets AEO, is bezie je of ze daadwerkelijk in praktijk zijn gebracht. Je kijkt als het ware terug: is het ook altijd goed gegaan? Dat is een prima moment om vast te stellen of een bedrijf voor de groene stroom in aanmerking komt.”

“Met compliance-gericht toezicht staat voorspelbaarheid voorop en kunnen we de verstoring van het logistieke proces tot een minimum beperken”, gaat Visscher verder. “Ook mag een onderneming in de groene stroom van ons extra dienstverlening verwachten, bovenop de voordelen die ze als AEO-bedrijf al heeft. Daarbij kun je denken aan een melding vooraf dat bepaalde goederen worden gecontroleerd, en een snelle ontvangst van de resultaten van zo’n check. Maar onze service reikt verder. Zo studeren we op de mogelijkheid om aangiften van deze groep bedrijven te behandelen vooruitlopend op de goederenlogistiek.”

Weinig twijfels
“Deelname aan de groene stroom kan na een veldtoets AEO met positief eindresultaat”, onderstreept Visscher. “De AEO-status gaat onder het nieuwe Douanewetboek van de Unie weliswaar een vergunning heten, maar verder verandert er niets. Het certificaat biedt bedrijven, conform de EU-uitgangspunten, nog steeds bepaalde douanefaciliteiten. Maar over het slagen van het concept groene stroom heb ik weinig twijfels. Gelukkig zien de partijen die wij graag aan boord hebben de meerwaarde van deze efficiënte vorm van toezicht in.”

 

Grensverleggend: de Handhavingsvisie van Douane Nederland
Douane Nederland heeft een heldere opvatting van hoe de dienst in de nabije toekomst het slimste kan toezichthouden op het EU-grensoverschrijdend goederenverkeer. Deze baanbrekende zienswijze steunt vooral op de volgende pijlers:

  • Scan en detectie in goederenstromen
  • Autodetectie in datastromen
  • Meer grip op de blauwe goederenstroom
  • Ontwikkeling van de groene goederenstroom
  • Ontwikkeling van de gele goederenstroom

Ook dienstverlening speelt een belangrijke rol binnen de visie Grensverleggend. Alle genoemde elementen komen uitgebreid aan bod in deze uitgave.

Deel dit bericht