Hoeders van het kostbare en kwetsbare

Objecten van grote wetenschappelijke en cultuurhistorische waarde – Erfgoedinspectie en Douane houden er al 20 jaar samen toezicht op.

Douane en Erfgoedinspectie – onderdeel van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap – werken al 20 jaar intensief samen. Toezicht op voorwerpen van groot cultuurhistorisch en wetenschappelijk belang is een actueel thema, gezien alle aandacht voor de illegale handel in archeologische kunstschatten uit het Nabije en Midden-Oosten. Douanier Dick Mol, contactpersoon Cultuurgoederen op Schiphol en bekend amateur-paleontoloog, en senior inspecteur bij de Erfgoedinspectie Marja van Heese vertellen. Klik door om hun verhalen te lezen.

Met dank aan het Allard Pierson Museum.

Deel dit bericht