UCC en douanevergunningen

Wat betekent de komst van de Union Customs Code voor bestaande douanevergunningen?

De Union Customs Code (UCC), het nieuwe douanewetboek van de Unie, wordt op 1 mei 2016 van toepassing. Dit heeft gevolgen voor onder meer de douanevergunningen. Waar moeten vergunninghouders rekening mee houden? Anneke de Bruijn, projectmanager Vergunningen bij de Douane, geeft uitleg.

Het liefst zou De Bruijn vertellen wat er exact verandert op het gebied van vergunningen. “Maar daarvoor is het helaas te vroeg.” Er zijn zo’n 70 vergunningen op basis van het Communautair Douane Wetboek (CDW). Als het CDW op 1 mei 2016 vervalt, heeft dit gevolgen voor deze vergunningen – soms kleine, soms ingrijpende. Sinds eind juli zijn er Nederlandstalige concept-wetteksten van de toepassingsbepalingen. De onderhandelingen hierover in Brussel zijn nog in volle gang, dus deze staan nog niet vast. “Dat er nog geen definitieve teksten zijn, is jammer voor de Douane, maar ook voor het bedrijfsleven”, stelt De Bruijn. “1 mei 2016 komt steeds dichterbij. We moeten ons voorbereiden op veranderingen, maar we weten nog niet alles zeker.”

Hoofdlijnen
Eind dit jaar krijgen alle vergunninghouders in Nederland een brief van de Douane. “Hierin geven we voor elk bedrijf aan wat de veranderingen in diens vergunningenpakket zijn, inclusief de vervolgstappen”, zegt De Bruijn. Veranderingen die nu al bekend zijn, betreffen bijvoorbeeld het vervallen van de vrije zone type 2 en het vrije entrepot. “Deze vergunninghouders hebben andere vergunningen nodig”, aldus De Bruijn. “We brengen samen met het bedrijfsleven in kaart welke dat kunnen zijn.”

In het project Vergunningen UCC brengt de Douane niet alleen de gevolgen voor de CDW-vergunningen in beeld, maar ook voor een tiental vergunningen die zijn gebaseerd op nationale wet- en regelgeving, zoals de vergunningen Elektronisch aangeven. Ook hierover geeft de Douane gerichte informatie.

AEO
De UCC heeft eveneens gevolgen voor bedrijven met een AEO-status (Authorised Economic Operator). Nu zijn er drie certificaten: AEO-C voor douanevereenvoudigingen, AEO-S voor veiligheid en het gecombineerde certificaat AEO-F. Hiervoor in de plaats komen twee vergunningen; het gecombineerde certificaat zal vervallen. De Bruijn: “Het blijft geldig, maar wordt op enig moment omgezet in twee afzonderlijke vergunningen.”

Nieuw is het criterium praktische bekwaamheid of een beroepskwalificatie. Zo is er minimaal drie jaar praktische ervaring of een gekwalificeerde opleiding nodig. Bedrijven met een AEO-C certificaat krijgen hiermee te maken. De Bruijn: “Hoe ga je om met dit criterium? Welke invulling geef je eraan? Dit komt in Brussel aan de orde, maar het zijn ook onderwerpen die wij met de koepels bespreken.”

Extra tijd
De meeste vergunningen met een onbeperkte geldigheidstermijn – zoals een vergunning douane-entrepot type E – moeten worden herbeoordeeld vóór 1 mei 2019. Hebben bedrijven dan nog drie jaar de tijd om op basis van de ‘oude’ CDW-vergunning te werken? “Op dit moment is nog niet duidelijk welke ruimte er is in de toepassingsbepalingen”, legt De Bruijn uit. “Maar of het verstandig is om te wachten, hangt van de situatie af. Misschien is het voor de Douane wel efficiënter om het herbeoordelen naar voren te halen. Het kan ook zijn dat een vergunninghouder liever een UCC-conforme vergunning heeft. We onderzoeken wat voor de vergunninghouders en de Douane de beste mogelijkheden zijn. Het mag de logistiek niet hinderen en het moet behapbaar en werkbaar blijven. Ook ontwikkelingen in de automatisering kunnen een rol spelen. Als er nu iets in de vergunning verandert en volgend jaar in de automatisering, is het slimmer om dat te combineren.”

De meeste vergunningen met een beperkte geldigheidstermijn zijn geldig tot 1 mei 2019, of eerder als de vergunning eerder afloopt.

Volop in beweging
“We weten inmiddels al veel, maar nog lang niet alles”, concludeert De Bruijn. “Het wetgevingsproces is nog volop in beweging. Tijdens het hele traject richting UCC werkt de Douane nauw samen met het bedrijfsleven. We hebben elkaar nodig. Ongehinderde logistiek staat voorop.”

Deel dit bericht