AEO: helder toch? Of niet?

Onlangs verscheen een digitale uitgave vol adviezen van bedrijven die hun AEO-status ten volle benutten. Handig voor ondernemers die nog met die status worstelen.

Sinds 1 januari 2008 komen internationaal opererende bedrijven in aanmerking voor de status van Authorised Economic Operator (AEO). Een van de voorwaarden is dat zo’n onderneming werkt volgens interne waarborgen en (veiligheids-)procedures die passende douanecontroles mogelijk maken. Een AEO-gecertificeerde marktpartij krijgt in principe te maken met minder logistiek oponthoud en lagere administratieve lasten. Maar is dat ook zo in de praktijk?

De realiteit wijst uit dat veel AEO-gecertificeerde ondernemingen kansen laten liggen, als het gaat om het verminderen van hun toezichtlast. Soms stellen zij onnodig zware dossiers en rapportages op, soms maken zij onvoldoende gebruik van de mogelijkheid om werkafspraken te maken met de Douane. Het Overleg Douane Bedrijfsleven (ODB) besloot daarom tot actie. Het diende een onderzoeksvraag in bij de Topconsortia voor Kennis en Innovatie (TKI), waarbinnen ondernemers en wetenschappers uit negen topsectoren samenwerken. Vervolgens deed TNO in 2014 research bij bedrijven die bereid waren hun positieve ervaringen met de AEO-status met anderen te delen.

Het resultaat hiervan is de Inspiratiebundel AEO, met daarin tientallen lichtende voorbeelden die laten zien hoe bepaalde bedrijven omgaan met interne beheersing en het toezicht daarop. Als bron van bezieling voor ondernemers die nog met hun AEO-status worstelen. Een pdf-versie van de Inspiratiebundel AEO staat op de website van Belastingdienst/Douane, onder het onderdeel AEO.

Han Bosch van Douane Nederland en Audrey Root van Apex Tools waren betrokken bij het TNO-onderzoek dat leidde tot de Inspiratiebundel AEO. Zij vertellen over hun ervaringen.

Deel dit bericht